• rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości w Częstochowie

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Taksator S.C. oferuje wycenę nieruchomości w pełnym zakresie usług na terenie Częstochowy, województwa śląskiego oraz województw sąsiadujących. Firma działa od 1989 roku i jest najstarszym podmiotem zajmującym się wyceną nieruchomości w Częstochowie. Prace wykonywane są przez certyfikowanych i doświadczonych rzeczoznawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi obowiązującymi w tej profesji.

Kompleksowa wycena nieruchomości

Firma  świadczy wycenę:

 • nieruchomości gruntowych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości lokalowych,
 • maszyn i urządzeń.

Przedmiotem wycen świadczonych przez firmę są:

 • określenie wartości rynkowej nieruchomości (dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu),
 • określenie wartości odtworzeniowej wycenianej nieruchomości (dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne),
 • ustalenie wartości katastralnej nieruchomości (dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości),
 • ustalenie innych rodzajów wartości, przewidzianych w odrębnych przepisach.

 Wycena nieruchomości wykonywana jest dla następujących celów:

 • zawarcia transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • postępowania skarbowo – podatkowego,
 • postępowania przed sądami,
 • spadków i darowizn,
 • amortyzacji,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
 • opłat adiacenckich i planistycznych.

Wycena nieruchomości w Częstochowie