Kancelaria
Rzeczoznawców Majątkowych
Podstawowe rodzaje kosztorysów budowlanych

SPECYFIKA I PODSTAWOWE RODZAJE KOSZTORYSÓW BUDOWLANYCH

Kosztorys to dokument, w którym zawarte są informacje o planowanych kosztach robót budowlanych, wartości zamówienia na roboty budowlane, propozycjach cen wykonawcy. Może również stanowić podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy. To bardzo ważny dokument, który powinien być sporządzony pod okiem fachowca.

Podstawowe rodzaje kosztorysów

Kosztorysy dzielimy na cztery podstawowe rodzaje:

  • kosztorys inwestorski
  • kosztorys ofertowy
  • kosztorys powykonawczy
  • kosztorys zamienny

Pierwszy rodzaj, kosztorys inwestorski, jest przygotowywany przez inwestora lub na zlecenie inwestora i określa szacunkową średnią wartość robót budowlanych. Jest przygotowywany przed rozpoczęciem robót. Kosztorys inwestorski opracowywany jest w celu określenia wartości środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji. Bardzo często jest podstawą do ubiegania się o kredyt lub środki z budżetu państwa.

Kosztorys ofertowy to dokument, w którym znajduje się kalkulacja ceny oferty. Przygotowywany jest przez wykonawcę robót na życzenie inwestora przed podpisaniem umowy o wykonanie planowanej inwestycji.

Kosztorys powykonawczy służy do określenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy nie został sporządzony kosztorys ofertowy. Tworzony jest po zakończeniu robót. Zawiera cenę ostateczną, która stanowi wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowane prace. Stosuje się go zwykle w przypadku prac remontowych. Stanowi odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów wykonania robót.

Kosztorys zamienny to dokument, który modyfikuje i zastępuje kosztorys ofertowy. Nie dotyczy jednak wyceny robót nieuwzględnionych w kosztorysie ofertowym, np. prac zleconych dodatkowo w trakcie realizacji. Wykonuje się go ze względu na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót w kosztorysie ofertowym.

Taksator informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij