Kancelaria
Rzeczoznawców Majątkowych
Na czym polega badanie efektywności inwestowania?

JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ ANALIZĘ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI?

Inwestycja to działanie, którego podstawowym celem jest zysk finansowy. By dowiedzieć się, czy poniesione nakłady zwrócą się dzięki przyszłym wpływom, należy dokonać badania efektywności inwestycji. Na czym ono polega i kto może je przeprowadzić?

Jakie korzyści daje badanie efektywności inwestycji?

Właściwie przeprowadzony proces inwestycyjny powinien obejmować badanie skutków decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Pozwala ono ocenić opłacalność danego sposobu ulokowania kapitału. Analiza efektywności inwestycji powinna opierać się na wszelkich związanych z nią kosztach i przychodach. Należy przy tym skupić się wyłącznie na kosztach znaczących oraz kosztach utraconych korzyści – czyli wartościach, które ulegną zmianie po rozpoczęciu inwestycji. Nie uwzględnia się natomiast kosztów nieznaczących, czyli środków, które nie mają znaczenia dla decyzji inwestycyjnej. Analiza nie powinna też obejmować tzw. kosztów zapadłych, czyli tych, które już zostały poniesione i są wynikiem decyzji podjętych w przeszłości.

Powszechnie wykorzystywaną miarą zyskowności inwestycji jest tzw. stopa zwrotu, czyli jej rentowność. Choć element ten może wydawać się prosty, w rzeczywistości nie zawsze pojmujemy niuanse związane z tym pojęciem – szczególnie, gdy nie mamy doświadczenia z procesami inwestycyjnymi. Możemy próbować obliczyć rentowność na własną rękę za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub internetowych kalkulatorów rentowności. Jeżeli jednak chcemy mieć pewność, że uzyskane wyniki będą prawidłowe, powinniśmy skorzystać z porady rzeczoznawcy majątkowego. Na podstawie dostarczonych przez nas danych określi on koszty inwestycji i jej spodziewany przychód.

Obliczenie zwykłej stopy zwrotu i jej analiza w oparciu o przewidywane zyski alternatywnych sposobów inwestycji to jednak nie wszystko. Równie ważny czynnik stanowi ryzykowność przyjętej przez nas formy ulokowania kapitału. Poziom ryzyka zależy od kilku czynników, do których zalicza się ryzyko związane z charakterem wybranego przez nas rynku. Określa się go również m.in. na podstawie zmienności stopy zwrotu, czyli jej odchylenia standardowego lub wariacji.

Powyższe informacje mają charakter ogólny – istnieje wiele różnych metod analizy efektywności inwestycji, które powinny być wdrażane w zależności od rodzaju tej ostatniej. Jeżeli więc chcemy, by badanie było rzetelne i dało nam wyraźny obraz skutków podjęcia decyzji inwestycyjnej, skorzystajmy z pomocy specjalisty.

Taksator informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij