Kancelaria
Rzeczoznawców Majątkowych
Jakie może być ryzyko inwestowania w nieruchomość?

Z CZEGO WYNIKA RYZYKO INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI?

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Niezależnie od tego, co jest przedmiotem transakcji, straty może ponieść zarówno sprzedawca, jak i kupujący. Wysokie ryzyko wiąże się z inwestycjami m.in. w nieruchomości. I choć większość uważa, że obrót nieruchomościami jest gwarancją rentowności inwestycji, nie zawsze da się w pełni przewidzieć korzyści i straty z nią związane. Dowiedz się, co może stanowić potencjalne ryzyko i sprawdź, jak nie dać się oszukać i nie stracić na zakupie lub sprzedaży mieszkania czy domu.

Jakie straty można ponieść, inwestując w nieruchomość?

Największe ryzyko związane z inwestycją w nieruchomość dotyczy jej wyceny. Wartość domu lub mieszkania zależy od wielu czynników takich jak m.in. aktualny popyt i podaż na nieruchomości, lokalizacja obiektu, jego metraż, stan techniczny czy też standard wyposażenia w przypadku domów i mieszkań z rynku wtórnego. Bez znajomości rynku oraz odpowiedniego doświadczenia kupujący musi liczyć się z ryzykiem zapłaty np. wyższej ceny, nieadekwatnej do wartości nieruchomości. Ryzykiem dla sprzedającego jest z kolei ustalenie zbyt niskiej kwoty, która nieświadomie narazi go na straty finansowe. Rozwiązaniem, które ogranicza ryzyko błędnej wyceny, jest ustalenie wartości rynkowej mieszkania przez rzeczoznawcę.

Wycenę nieruchomości w Częstochowie oferuje Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Taksator s.c. Współpraca z rzeczoznawcą jest gwarancją adekwatnej do rzeczywistego stanu wyceny nieruchomości, która może przyspieszyć transakcję kupna-sprzedaży. Ustalenie wartości upewni sprzedawcę, że nie straci on na sprzedaży, z kolei kupującemu da pewność rentowności inwestycji. Oprócz wyceny inwestycja w nieruchomość wiąże się również z ryzykiem transakcyjnym. Przeoczenie błędów w umowie czy niedopełnienie formalności po jednej ze stron może narażać na straty zarówno kupującego nieruchomość, jak i sprzedającego. W tym przypadku, aby zminimalizować ryzyko, niezwykle ważna jest dokładna analiza warunków umowy oraz znajomość obowiązujących przepisów.

Taksator informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij