Kancelaria
Rzeczoznawców Majątkowych
Jak wycenia się odziedziczoną nieruchomość?

W JAKI SPOSÓB DOKONUJE SIĘ WYCENY ODZIEDZICZONEJ NIERUCHOMOŚCI?

Dziedziczenie majątku po zmarłym to nie tylko przejęcie nowego domu lub działki, ale przede wszystkim liczne zmagania formalne wynikające z natury prawnej, w tym szczególnie prawa podatkowego. Obowiązek podatkowy wiąże się z koniecznością wyceny odziedziczonej nieruchomości, której wartość należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Oprócz tego wycena nieruchomości ma także kluczowe znacznie przy ewentualnej sprzedaży majątku. Jeśli zatem jesteś spadkobiercą i zastanawiasz się, jak określić wartość odziedziczonego majątku, przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób dokonuje się wyceny mieszkania lub działki.

Jak ocenić wartość odziedziczonej nieruchomości?

Wycenę nieruchomości najlepiej zlecić rzeczoznawcy majątkowemu. Mianowicie tylko rzeczoznawca może sporządzić dokument, który będzie miał moc prawną oraz jednocześnie będzie wiarygodny w Urzędzie Skarbowym. Rzeczoznawca dokonuje wyceny, najczęściej korzystając z jednej z czterech metod: metody porównawczej (bazującej na porównywaniu wartości nieruchomości z innymi np. poprzez analizę statystyczną rynku), dochodowej (stosowanej w razie możliwości uzyskania dochodu z nieruchomości i wykorzystującej np. metodę inwestycyjną), kosztowej (opierającej się na wartości odtworzeniowej nieruchomości, czyli ustaleniu kosztów nabycia, wytworzeniu jego części składowych oraz pomniejszeniu otrzymanej kwoty o koszty zużycia) oraz mieszanej (wykorzystującej kilka wyżej wymienionych metod jednocześnie).

Na wycenę działek i nieruchomości wpływa wiele czynników. Najważniejsze z nich to lokalizacja, powierzchnia oraz przeznaczenie terenu. Kluczowe znacznie ma także sąsiedztwo, dostęp do połączeń komunikacyjnych oraz w przypadku wyceny nieruchomości stan budynków, powierzchnia użytkowa oraz ich wyposażenie. Wartość działek rzeczoznawcy każdorazowo określają poprzez ocenę wizualną, oględziny oraz dokumentację fotograficzną. W ich obowiązku jest również sprawdzenie dokumentacji, w tym ksiąg wieczystych oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Specjaliści często też konsultują się z geodetami w celu zbadania ukształtowania terenu. Dopiero na podstawie zebranych informacji dokonują wyceny, która jest adekwatna do stanu oraz porównywalna z wartością rynkową innych, podobnych nieruchomości.

Taksator informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij