Kancelaria
Rzeczoznawców Majątkowych
Ile kosztuje ekspertyza rzeczoznawcy?

OD CZEGO ZALEŻY KOSZT WYCENY NIERUCHOMOŚCI? WYJAŚNIAMY

Wartość nieruchomości określana jest dzięki wycenie wykonywanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Na czym dokładnie polega taka ekspertyza i jakie wiążą się z nią koszty?

Uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada uprawnienia do przeprowadzenia wyceny nieruchomości według Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej treścią wycena nieruchomości to inaczej określenie jej wartości rynkowej – czyli najbardziej prawdopodobnej ceny, jaką można uzyskać dzięki jej sprzedaży.

Uprawnienia rzeczoznawcy uzyskiwane są od Ministra Rozwoju. Oznacza to, że jeżeli cały proces ma zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa, może wykonać go wyłącznie osoba figurująca na liście Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Efektem przeprowadzonej przez rzeczoznawcę wyceny nieruchomości jest tzw. operat szacunkowy, czyli oficjalny dokument, w którym sprecyzowana została najbardziej prawdopodobna wartość rynkowa danej nieruchomości. Przedłożenie operatu szacunkowego jest konieczne w sytuacji, gdy wartość ta musi zostać dowiedziona na drodze urzędowej – czyli np. wtedy, gdy właściciel stara się o uzyskanie kredytu hipotecznego czy w toku postępowania sądowego.

Od czego zależy więc koszt wyceny nieruchomości?

Kosz wyceny nieruchomości nie jest regulowany za pośrednictwem przepisów prawnych i z tego względu jego wysokość może wahać się w zależności od określonych czynników. Warto tu pamiętać o możliwości przyspieszenia ekspertyzy poprzez dostarczenie rzeczoznawcy wszystkich potrzebnych dokumentów – ze względu na skrócenie pracy rzeczoznawcy także i koszty wyceny będą niższe.

Cena tej usługi zależy również od charakteru wycenianej nieruchomości. Inaczej zostaniemy rozliczeni w przypadku lokalu komercyjnego przeznaczonego pod wynajem, a inaczej w przypadku mieszkania lub domu jednorodzinnego. Istotną kwestią jest również stan prawny przedmiotu wyceny.

Oprócz tego do ostatecznego rachunku doliczone zostaną wszelkie ewentualne koszty dodatkowe, jakie poniósł rzeczoznawca na drodze przeprowadzania ekspertyzy. Będziemy musieli wynagrodzić mu więc m.in. dojazdy na miejsce wyceny i inne tego typu wydatki.

Przy tym wszystkim warto pamiętać, że ostateczny koszt wyceny nieruchomości zazwyczaj waha się w przedziale od 300 do 1000 zł dla mieszkania. W przypadku domu cena ta zaczyna się od 500 zł.

Taksator informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij