Kancelaria
Rzeczoznawców Majątkowych
Dlaczego należy przeprowadzić ekspertyzę skutków finansowych?

ANALIZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MPZP A STABILNOŚĆ FINANSOWA GMINY

Ekspertyzy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają nieocenione znaczenie dla budżetu gminy. Kto powinien je przeprowadzać i dlaczego są one konieczne?

Prognozy skutków finansowych jako nieodzowna część trybu uchwały MPZP

Chcąc zaoszczędzić, samorządy nierzadko powierzają sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osobom, które wykonały projekt. Zdarza się też, że zajmują się nim pracownicy urzędu gminy. Wynika to z faktu, że wycena taka traktowana jest jak konieczna formalność, a jej wynik bywa bagatelizowany lub wręcz pomijany. W rzeczywistości jednak profesjonalnie sporządzona analiza skutków ekonomicznych ma istotne znaczenie dla budżetu gminy.

Zgodnie z Ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ekspertyza finansowa uchwalenia MPZP powinna być przeprowadzana przez rzeczoznawców majątkowych – czyli osoby posiadające uprawnienia do profesjonalnej wyceny nieruchomości. Jest przy tym istotne, by wybrany rzeczoznawca był niezależny od twórców projektu oraz od samorządu gminy. Powierzenie tego zadania osobom niemającym odpowiedniego przygotowania uznawane jest przez NIK za czyn nieprawidłowy.

Wymóg zatrudnienia specjalisty nie wynika jednak wyłącznie z przepisów prawnych. Prawidłowo sporządzona ekspertyza pomoże gminie uniknąć nieplanowanych i nieraz pokaźnych wydatków – zostaną one bowiem przewidziane przez rzeczoznawcę jeszcze przed uchwaleniem planu. Dzięki temu rada gminy otrzyma wyraźny obraz skutków ekonomicznych uchwały, zanim podejmie decyzję co do jej przyjęcia. Gmina, która skorzysta z usług profesjonalisty, uchroni się więc przed znacznymi stratami finansowymi związanymi np. z przymusem wykupienia terenów, które uwzględniono w uchwalonym MPZP.

Z powyższego wynika jasno, że zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu przeprowadzenia prognozy skutków finansowych MPZP to zabezpieczenie, które gwarantuje gminie stabilność ekonomiczną. Nieprawidłowa wycena wykonana przez niekompetentną osobę może mieć skutek w postaci złych decyzji planistycznych, a w efekcie nawet bankructwa gminy.

Taksator informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij