• rzeczoznawca majątkowy

wycena nieruchomości

Jak wycenić mieszkanie?

Sprzedaż nieruchomości to zwykle złożony proces. Najczęściej wiąże się z koniecznością dopełnienia bardzo wielu kwestii formalnych oraz...

wycena gruntów

Jak wycenia się grunty?

Nieruchomości gruntowe dzielimy na grunty rolne oraz grunty niewykorzystywane do działalności rolniczej. W obu przypadkach są to...