• rzeczoznawca majątkowy

Blog

Firma wykonuje wyceny firm, kosztorys i wycen ziem

Podstawowe rodzaje kosztorysów budowlanych

Kosztorys to dokument, w którym zawarte są informacje o planowanych kosztach robót budowlanych, wartości zamówienia na roboty budowlane, propozycjach cen wykonawcy. Może również stanowić podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy. To bardzo ważny dokument, który powinien być sporządzony pod okiem fachowca. Podstawowe rodzaje kosztorysów Kosztorysy dzielimy na cztery podstawowe rodzaje: kosztorys inwestorski kosztorys ofertowy kosztorys […]