• rzeczoznawca majątkowy

Blog

Firma wykonuje wyceny firm, kosztorys i wycen ziem

Jakie może być ryzyko inwestowania w nieruchomość?

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Niezależnie od tego, co jest przedmiotem transakcji, straty może ponieść zarówno sprzedawca, jak i kupujący. Wysokie ryzyko wiąże się z inwestycjami m.in. w nieruchomości. I choć większość uważa, że obrót nieruchomościami jest gwarancją rentowności inwestycji, nie zawsze da się w pełni przewidzieć korzyści i straty z nią […]

Firma wykonuje wyceny firm, kosztorys i wycen ziem

Jak wycenia się odziedziczoną nieruchomość?

Dziedziczenie majątku po zmarłym to nie tylko przejęcie nowego domu lub działki, ale przede wszystkim liczne zmagania formalne wynikające z natury prawnej, w tym szczególnie prawa podatkowego. Obowiązek podatkowy wiąże się z koniecznością wyceny odziedziczonej nieruchomości, której wartość należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Oprócz tego wycena nieruchomości ma także kluczowe znacznie przy ewentualnej sprzedaży majątku. […]

Firma wykonuje wyceny firm, kosztorys i wycen ziem

Ile kosztuje ekspertyza rzeczoznawcy?

Wartość nieruchomości określana jest dzięki wycenie wykonywanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Na czym dokładnie polega taka ekspertyza i jakie wiążą się z nią koszty?

Firma wykonuje wyceny firm, kosztorys i wycen ziem

Dlaczego należy przeprowadzić ekspertyzę skutków finansowych?

Ekspertyzy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają nieocenione znaczenie dla budżetu gminy. Kto powinien je przeprowadzać i dlaczego są one konieczne?

Firma wykonuje wyceny firm, kosztorys i wycen ziem

Na czym polega badanie efektywności inwestowania?

Inwestycja to działanie, którego podstawowym celem jest zysk finansowy. By dowiedzieć się, czy poniesione nakłady zwrócą się dzięki przyszłym wpływom, należy dokonać badania efektywności inwestycji. Na czym ono polega i kto może je przeprowadzić?