• baner - rzeczoznawca majątkowy

Blog

Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę?

Fachowa pomoc rzeczoznawcy jest niekiedy bardzo cenna. Sporządza on rzetelne dokumenty, które często bywają ważnym argumentem w oficjalnym przedstawieniu wartości budynku lub gruntu. Przygotowując się do transakcji sprzedaży mienia, najczęściej jesteśmy wręcz zobligowani do skorzystania z usług profesjonalisty, ponieważ bez stosownie przygotowanych dokumentów, nasze stanowisko będzie niewiarygodne. Dodatkowo warto pamiętać, że w postępowaniach sądowych wycena rzeczoznawcy jest niezbędna, inne formy nie […]

Jak wycenić mieszkanie?

Sprzedaż nieruchomości to zwykle złożony proces. Najczęściej wiąże się z koniecznością dopełnienia bardzo wielu kwestii formalnych oraz przygotowania dokumentów. Zanim oficjalnie umówimy się z pierwszym potencjalnym kupcem, trzeba wszystkie kwestie administracyjno-prawne dopiąć na ostatni guzik. Pierwszym i najważniejszym krokiem do sprzedaży jest wycena mieszkań, zazwyczaj dokonywana z pomocą profesjonalnego rzeczoznawcy.  W jaki sposób można sprawdzić wartość mieszkania? W jaki sposób dokonuje się wyceny mieszkania? Bardzo […]

Jak wycenia się grunty?

Nieruchomości gruntowe dzielimy na grunty rolne oraz grunty niewykorzystywane do działalności rolniczej. W obu przypadkach są to wydzielone powierzchnie ziemi, które stanowią odrębny przedmiot własności wraz z innymi częściami składowymi, takimi jak m.in. budynki czy urządzenia. Dla każdej nieruchomości gruntowej powinna być założona księga wieczysta. Jak ustalić wartość gruntu? Wyceny gruntu dotyczą ustalenia wartości danej powierzchni ziemi i zwykle wykonywane są przy pomocy […]

Podstawowe rodzaje kosztorysów budowlanych

Kosztorys to dokument, w którym zawarte są informacje o planowanych kosztach robót budowlanych, wartości zamówienia na roboty budowlane, propozycjach cen wykonawcy. Może również stanowić podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy. To bardzo ważny dokument, który powinien być sporządzony pod okiem fachowca. Podstawowe rodzaje kosztorysów Kosztorysy dzielimy na cztery podstawowe rodzaje: kosztorys inwestorski kosztorys ofertowy kosztorys powykonawczy kosztorys zamienny Pierwszy rodzaj, kosztorys inwestorski, jest przygotowywany […]